Våra medarbetare

Våra medarbetare har solid kunskap om olika material, att vi använder utrustning på rätt sätt. Det ska vara tryggt att anlita Betonghåltagarna!
Våra medarbetare är utbildade och certifierade på våra respektive arbetsområden.
All personal är ansluten till det obligatoriska ID06.