Vår erfarenhet

Vi har sammanlagt 45 års solid erfarenhet från olika håltagningsarbeten. Det har gjort oss till ett av de mest rutinerade företagen i vår bransch.

Företaget

Vi på Betonghåltagarna säger ibland att vi verkar i den moderna stenåldern. I alla kulturer har det alltid funnits behov av att göra hål i hårda saker. Små hål, stora hål och allt där emellan. Samma uppgift som vi ställs inför varje dag.
Den tekniska utvecklingen i vår bransch har accelererat de senaste åren. Det vet vi om någon, för det är vi som lett den utvecklingen. Men en sak förändras inte: Våra kunder ska alltid känna att vi levererar kvalitet rakt igenom i allt vi gör.

Historia

Sammanlagt 45 års solid erfarenhet från olika håltagningsarbeten har gjort oss till ett av de mest rutinerade företagen i vår bransch. Vi diamantskär hål i många hårda material, betong, sten, tegel, och öppnar vägen för exempelvis ventilation, rör, kablar, ljus och dörrar. Vi finns i Jönköping och Karlshamn och har halva Sverige som verksamhetsområde.

Kvalitetspolicy & Miljö

När du anlitar Betonghåltagarna drar du också nytta av all den kunskap som genereras i vår egen branschförening HiB (Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier). Medlemskapet är en viktig drivkraft för oss själva att förbättras och en garanti för dig som kund att vi håller vad vi lovar. Medlemskapet innebär också att vi har solid kunskap om olika material, att vi använder rätt utrustning, att vi hanterar miljöfrågor på ett korrekt sätt och att vi följer gällande arbetsmiljöregler. Syftet med allt detta är enkelt: Det ska vara tryggt att anlita oss.