Detta är ett exempel

Här kan man förklara bilden och berätta något om…