Pierre Palmberg

()

Platschef Växjö och Karlshamn
pierre@begtonghaltagarna.se,
0709-31 22 67