Miljö

När du anlitar Betonghåltagarna drar du också nytta av all den kunskap som genereras i vår egen branschförening HiB (Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier). 

Medlemskapet är en viktig drivkraft för oss själva att förbättras och en garanti för dig som kund att vi håller vad vi lovar. Medlemskapet innebär också att vi har solid kunskap om olika material, att vi använder rätt utrustning, att vi hanterar miljöfrågor på ett korrekt sätt och att vi följer gällande arbetsmiljöregler. Syftet med allt detta är enkelt, det ska vara tryggt att anlita oss.