Fasadfixering

Tegelväggar från 50-, 60- eller 70-talet är ofta en fristående dekor och är inte en del av den bärande konstruktionen. Hård vind kan suga tag i fasaden, som rasar på en sekund.

Bor du i en teglad fastighet från den här tidsperioden bör du vara uppmärksam på fasadens kondition. Det är alltid fastghetsägarens ansvar, om något skulle hända.

Betonghåltagarna har utvecklat en teknik som effektivt fixerar teglet igen - där alternativet att knacka ner och mura upp en hela vägg igen är mångdubbelt dyrare. Efter en fackmannamässig inspektion, för att upptäcka brister i tegelväggen, gör vi en bedömning av skador och risk.