Blästring

Golv- och väggblästring med stålkulor tillämpas där fix och fogrester ska tas bort för att få vidhäftning för kakelsättning, spackel. Används efter t ex oljeläckage eller nivåskillnader. 

Vi innehar även andra typer av blästerutrustningar som vi kan tillämpa vid olika behov.