Betongrenovering

Tidens tand sätter spår i allt, även i gedigna betongkonstruktioner. Vatten, kyla och mekaniskt slitage ställer till stora problem på balkonger, i parkeringshus och trappor.

Vi är väl förtrogna med analysmetoderna för att identifiera skador och kan samtidigt åta oss att genomföra omfattande renoveringsuppdrag. Simbassänger, källare och vattenmagasin är andra typer av objekt som kan behöva åtgärdas.

Våra hantverkare genomgår kontinuerlig utbildning för att alltid ha tillgång till senaste teknik och kunskap. Vi hittar lösningen och levererar: Kvalitet rakt igenom!