Betonginjektering

Vår verksamhet innefattar även betonginjektering. Vi utför betonginjekteringsarbeten i betongkonstruktioner som av någon anledning läcker igenom vätska av något slag. Särskilt utsatt är reningsanläggningar, vattenreservoarer och andra depåer.

Det är inte ovanligt att vätskan hittar små mikrosprickor att ta sig fram på, då är det läge att med miljögodkända medel (polyuretan) täta läckan.

När medlet kommer i kontakt med vattnet startar en reaktion som till slut avstannar och kvar blir en mycket hård spärr mot fortsatt vattengenomträngning. Ett garanterat tätt resultat!

Injektering kan även användas för ihopfogning av bjälklagsseparationer.